NOTÁŘSKÝ TARIF

Na základě vyhlášky 196/2001 Sb.

Notář vykonává notářskou činnost, poskytuje právní pomoc, vykonává správu majetku a vykonává jinou činnost za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí ustanoveními této vyhlášky.
V odměně je zahrnuta i náhrada za běžné administrativní a jiné práce v souvislosti s činností notáře.

V souvislosti s notářskou činností, poskytováním právní pomoci, výkonem správy majetku a výkonem jiné činnosti má notář nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas. Nárok na náhradu hotových výdajů má notář rovněž v souvislosti s prováděním úkonů v řízení o pozůstalosti.

Kolik zaplatíte za práci notáře zjistíte v notářském tarifu.

Platný notářský tarif je ke stažení zde: