ABOUT

NOTÁŘSTVÍ
 
Need more details? Contact us

We are here to assist. Contact us by phone, email or via our Social Media channels.

Personální obsazení notářské kanceláře
Kde nás najdete?
Kdo je notář?
Personální obsazení notářské kanceláře

Notářka:

JUDr. Olga Zavoralová

Notářka je zapsaná v seznamu notářů NK ČR pod č. 429

Tel//fax:                 +420 469 638 912

Mobil:                    +420 739 560 639

e-mail:                    zavoralova@notarchrudim.cz

Notářská tajemnice:

Sylva Popílková

Tel//fax:                 +420 469 638 912

Mobil:                    + 420 734 400 610

e-mail:                   popilkova@notarchrudim.cz

Notářská koncipientka:

Mgr. Bc. Monika Tlustá

Tel//fax:                 +420 469 638 912

e-mail:                    tlusta@notarchrudim.cz

Kde nás najdete?

Sídlo notářské kanceláře je  Chrudim IV, Široká 83, PSČ 537 01

Jedná se o budovu, v níž sídlí KB, a.s., vchod do budovy je hlavním vchodem z Široké ulice, nebo bočním vchodem, vedle sochy Josefa Ressela,  zde  je bezbariérový přístup.

Kancelář je situována v 1. patře.

 

Schůzku si, prosím, objednejte telefonicky, nebo e-mailem.

Tel//fax:                 +420 469 638 912

Mobil:                    +420 739 560 639

                               + 420 734 400 610

e-mail:                    info@notarchrudim

web:                       www.notarchrudim.cz


Naše úřední hodiny:  pondělí až čtvrtek  8:00 – 15:30  v pátek  8:00 – 14:00  

 
 
Kdo je notář?

Kdy nás máte navštívit?

Vždy, když potřebujete řešit své majetkoprávní vztahy.

 

Kdo je notář a jaké je jeho postavení v právním systému?

Notář je právník, kterého stát pověřil výkonem notářského úřadu.

Do funkce je jmenován ministrem spravedlnosti. Počet notářských úřadů je pevně stanoven.

 

Co je náplní práce notáře?

Především sepisuje notářské zápisy. Jsou to zejména smlouvy upravující majetkové vztahy, manželské vztahy, zakladatelské dokumenty, dále provádí osvědčování , sepisuje pořízení pro případ smrti, sepisuje exekučně vykonatelné tituly, přijímá do úschovy peníze a listiny, ověřuje, protestuje směnky a šeky a vykonává správu majetku. V rámci soudního řízení projednává dědictví. Listiny sepsané notářem jsou veřejnými listinami a v případě soudního řízení slouží jako důkaz.

 

Jak je notář odměňován?

Odměna notáře je pevně stanovena, notář si nemůže sjednat smluvní odměnu.